Udaipur
Office

Prayatna Samiti
26-27, Mahavir Colony
Near Choudhary Complex
Bedla Road, Udaipur 313 011
Rajasthan

Email

Bambora
Office

Prayatna Samiti
At Post – Bambora
Udaipur 313 706
Rajasthan
 

Email

Salumbar
Office

Prayatna Samiti
Opp. Police Station
Near Canal, Village Karget
Post – Dal, Block Salumber, Udaipur 313 007
Rajasthan

Email